19. mars 2020 0 Comments Ekonomi

Fintech, en framtidsbransch?

Fintech har varit en bransch i ropet under ganska många år nu. Detta beror till stor del på att fintech har erbjudit så många tjänster som underlättat för de företag som bedriver handel, både via internet och i fysiska butiker. Framförallt på internet. Fintech erbjuder ofta köp via faktura, vilket ger en kredit med betalningen på ett visst antal dagar. Detta innebär att konsumenten lånar pengar för att köpa en tjänst eller vara, och att kunna köpa på kredit är något som många kunder verkligen uppskattar.

Kommer fintech att fortsätta vara en bransch som är mycket framgångsrik? Detta ska vi försöka reda ut nedan. Mer om fintech finns för övrigt att läsa här: breakit.

Vad driver fintech?

Det finns en mängd saker som driver fintech framåt. En av de främsta drivkrafterna är att folk lever med mindre marginaler, man spenderar helt enkelt nästan alla de pengar man får in varje månad. Detta i kombination med ett mycket stort intresse för konsumtion har drivit på tillväxten för fintech världen över.

En annan sak som driver fintech är att branschen är specialiserad på att ta betalt av kunderna. Detta innebär att handeln kan fokusera på vad den är bäst på, nämligen att driva butiker och att distribuera varor. En ökad specialisering av ekonomin har alltid varit en av de främsta orsakerna till att olika branscher snabbt har kunnat växa.

Kommer världen att söka sig ifrån konsumtion?

Frågan är dock om fintech är en framtidsbransch i det långa loppet? Kommer världen att fokusera lika mycket på konsumtion framöver som den hittills gjort? Detta är förstås svårt att veta med säkerhet men det finns anledning att tro att det kan komma en brytning med konsumtionsmönstren.

Denna brytning kanske aldrig kommer, eller så kommer den inte tillräckligt starkt för att den ska få någon större betydelse för hur marknaden kommer att fungera.


Share: